Onstaan van het vogelringstation


De geschiedenis begint halverwege de jaren zestig met de oprichting van de vinkenbaan door Huibert van Eck. De vinkenbaan bestond uit een bescheiden slag (3x7 meter), met daarbij een druip met lokvogels. In de jaren negentig is er ook een vinkershuisje geplaatst van waaruit het slag bediend kan worden. Op de vinkenbaan werden in het najaar vooral vinkachtigen gevangen.


de ringhut met op de achtergrond 'het hout'. foto Frank Majoor

In 1996 moest Huibert van Eck zijn ringactiviteiten helaas overdragen door ziekte. Rein Rollingswier begon in 1996 en zette in hetzelfde jaar ook een mistnetstelling neer die zowel in het najaar als voor het CES-project gebruikt werd. Helaas moest ook Rein zijn ringactiviteiten staken door ziekte. Rein Rollingswier overleed in 1997. Huibert van Eck overleed in 1998. Een groep vogelringers besloot in 1997 de handen ineen te slaan en het werk van Rein en Huibert voort te zetten. Alle ringers hebben een verbintenis met Vlieland. Soms door het ringen, vaak met Rein en Huibert. Soms door jarenlange bezoeken. Vanaf 1997 wordt er naast de vinkenbaan met een vaste mistnetopstelling gevangen.